INNOVATIECIRKEL CONSULTANCY

De consultancy trajecten halen de ideeën uit uw mensen en scheppen nieuwe productideeën en een nieuwe innovatieve strategie en organisatie.

Naast de directe resultaten zal de match tussen de eigen stijl en de innovatieve organisatieprocessen en hoe daarmee om te gaan, er door verhelderd worden en met workshops, training en coaching leiden tot betere resultaten in de toekomst van de business zoals:

  • Doelmatiger handelende teamleden in innovatie projecten
  • Energieke en gemotiveerde innovatieteams.
  • Effectievere innovatie projecten
  • Versterking van Innovatief Leiderschap
  • Activeren van de creatieve talenten
  • Vitale veranderingskracht
  • Meer nieuwe ideeën

Wanneer zet u InnovatieCirkel Consultancy in ?

-- Voor het bepalen van uw meest optimale (innovatie)strategie
-- Voor het tot stand brengen van een innovatie cultuur
-- Voor het inrichten van uw innovatie proces
-- Voor creatieve doorbraak workshops
-- Voor expertise brainstorms met interne en externe deskundigen

Voorbeelden van onze consultancy projecten:

1. InnovatieCirkel-analyse traject
De analyse richt zich op de invloed van de persoonlijkheidstypes in de Directie, het Management Team, Afdelingsgroepen, Projectteams. De resultaat analyse van de afgelopen jaren brengt in kaart wat de uit de persoonlijkheidsstructuren van de bestuurders en beslissers naar voren komende patronen zijn in bijvoorbeeld beleidsontwikkeling en besluitvorming, bij visie en strategievorming, bij innovatie en (cultuur)veranderingstrajecten. Vervolgens worden er actie plannen uitgewerkt om de aanpak te verbeteren, ondersteund met coaching en training..

2. Innovatiecultuur analyse.
Wat is uw innovatie potentieel als team, als organisatie en welke innovatieprocessen en structuur zijn het meest passend? Op basis van een korte analyse van documenten en interviews wordt een analyse gemaakt en gepresenteerd welke innovatiestrategie de meeste kans heeft en wat dat dan voor de inrichting en de innovatie werkwijze betekent. Met de mogelijkheid na de analyse ondersteuning te krijgen bij de implementatie.

3. Analyse veranderingsproces.
U heeft een veranderingsproject lopen of bent van plan er aan te beginnen. Met de Veranderingsagenda als checklist wordt een analyse gemaakt met het betreffende team of de directie wat de slagingskans is van het veranderingstraject. Met een kort analyse verslag met verbeteringssuggesties kunt u uw slagingskans vergroten. Met de mogelijkheid na de checklijst analyse ondersteuning te krijgen bij de verbeteracties.

De InnovatieCirkel aanpak met uw team:
Het uitgangspunt in deze trajecten is dat het leren in uw organisatie plaatsvindt zodat ieder traject beperkt is en tegelijk maximaal bijdraagt aan doorbraken en innovatieve ideeen en tegelijktijd de talenten en vitaliteit van uw organisatie vergroot wordt. Indien nodig schakel ik specialistische facilitators in uit mijn uitgebreide netwerk.
Ik gebruik voor innovatie projecten en workshops ook het Crealogic Electronisch Vergader Systeem, om snel veel innovatieve ideeën uit uw organisatie, team, projectgroep te halen met het Crealogic portable computer netwerk op lokatie (of via internet). Voor creatief brainstormen, prioriteitsbepaling, risico analyse en actieplanning, zie ook www.crealogic.eu

Als een eerste kennismaking en bepalen van de persoonlijkheidstypes in uw team zie onze eerste stap in teambuiding voor een innovatieve cultuur ontwikkeling onze workshop van een dagdeel Teamvenster op Egowijs Leiderschap Academie.

De InnovatieCirkel is een methodische ondersteuning van vernieuwings- en veranderingsprocessen, waarbij individuele competenties en talenten van doorslaggevende betekenis zijn voor succes. De consultancy trajecten richten zich op de BuitenCirkel van de InnovatieCirkel en de integrale benadering van Innovatie door de directe relatie met de BinnenCirkel mee te nemen in de consultancy adviezen.

Inzicht in de motieven en drijfveren van ons persoonlijkheidstype laat zien welke huidige en potentiële kwaliteiten en talenten gerichter kunnen worden ingezet.
De toepassing daarvan in management zorgt ervoor dat de mensen in de organisatie vitaler in het werk staan, eigen competenties versterken, effectiever leiding geven en ontvangen, en meer vanuit de eigen kracht, competenties, talenten en essentie in relatie staan tot anderen.

Zie voor meer Consultancy trajecten Egowijs Leiderschap Academie