Opleiding InnovatieCirkel Coach met certificaat

Wat maakt deze opleiding uniek?
Deze leergang is gericht op het coachen van de integrale persoonlijkheidsontwikkeling. Van aanpassen naar transformatie naar het diepe zelf. Voor coaching is het Enneagram als persoonlijkheidsmodel breed en diep toepasbaar. Het gaat erom als coach vanuit de kennis van het Enneagram, de cliënt/medewerker te ondersteunen om doelmatiger te werken, zijn talenten beter in te zetten, persoonlijke relaties te verdiepen of meer vitaal in het leven te staan. De eigen ontwikkeling van de coach in zijn type speelt daarin een grote rol.
De effectiviteit als coach of leidinggevende wordt sterk vergroot door vertrouwd te raken met de verschillende lagen van iemands persoonlijkheid. Dat houdt in niet alleen gericht te werken op gedragsverbetering, bijvoorbeeld effectiviteit in communicatie en leiderschap. Het doel is de cliënt naar zijn volledig potentieel te coachen, door als coach vooral te werken met de onderliggende motieven, beperkte wereldbeelden, verdedigingsmechanismes en percepties van de 9 Enneagramtypes.
De gevarieerde werkwijze is daarbij de sleutel tot succes. We werken individueel, in tweetallen en als groep. Met behulp van praktijkopdrachten, waarbij de voorbeelden uit het eigen (werk)leven en dat van de andere deelnemers, de leerervaring verrijken.
Iedere deelnemer maakt een eigen coach werkboek, wat met de groep gedeeld wordt.
Om het geleerde zo goed mogelijk te verankeren, verwachten we dat je je actiepunten direct toepast. We ondersteunen je daarbij op de volgende manieren:
 • Intervisie via jouw dagboek op onze Crealogic internet site.
 • Individuele coaching (als extra optie) tijdens de trainingsperiode om je ontwikkeling een extra impuls te kunnen geven
 •  Individuele, op maat gemaakte adviezen en huiswerkopdrachten
 • Afhankelijk van de achtergrond van de deelnemers organiseren we extra themadagen. Bijvoorbeeld een extra type-interview dag waar je met een cliënt naar toe komt voor een type interview oefening.
Programma in hoofdlijnen

Deel 1. Vanuit eigen reflectie de andere Enneagram types (her)kennen

Tweedaagse: Dag 1. Kenmerken 9 types

 

 • Door middel van observatie-oefeningen je eigen type herkennen
 • Behandeling van de 9 Enneagram types
 • Verdiepen op relevante coachings aspecten van de types, onder andere: fixatie en basisangst, balans en samenwerken, schaduwkanten en valkuilen, talenten en triggers etc.

Tweedaagse: Dag 2. Type herkenning

 • Type herkenning in de praktijk: hoe herken ik de types? Voorkeuren in business gedrag van de types
 • Verdieping op vleugel en subtypes
 • Werken aan praktijkopdrachten: Hoe coach je dan je cliënt op zijn of haar type
 • Werken met InnovatieCirkel Enneagram typebepalers,
  De Enneagram Type test interpretatie via www.innovatiecirkel.nl
   De Quick scan type test gebruiken, dus voorbeelden erbij, hoe interpreteer je ze
 • Bespreken huiswerkopdrachten en Crealogic Internet dagboek inzet.

Deel 2. Enneagram coaching in de praktijk

Dag 3 Coachings casuïstiek

 • De drie fases in Enneagram coaching
 • Inbreng eigen cases en begin herkenning eigen enneatype gedrag als coach
 • Opdracht: Werk een case uit, intake, vraag, gespreksverslag, reakties en indrukken
 • Verslag maken in Crealogic: je kennis en leerervaringen delen met je cursusgenoten

Dag 4 Type interview vragen

 • Vrienden/bekenden typetest laten invullen en dan typeringsgesprek voeren
 • Opdracht: oefenen met je eigen woordkeuze ten benoeming van de types en voor gevorderden oefenen op intakegesprekken

Dag 5: Reflectie en verfijning type interview vragen

 • Oefenen met elkaar, coachen op mentale gezondheidsniveaus (met video-opnames voor feedback)
 • Opdracht: werken met cliënt/medewerker aan mentale gezondheidsniveaus.

Dag 6: Coachen op essentie

 • Herkennen van de natuurlijke talenten van de cliënt/medewerker
 • Verdieping coachen op gezondheidsniveaus,
 • Opdracht: werken met visualisaties en met de gezondheidsniveaus, waarvan een kort verslag.

Dag 7: Persoonlijke ontwikkeling centraal

 • Herkennen van de persoonlijke ontwikkeling.
 • Opdracht: Visualisatie en soulsearching

Dag 8: Reflectie persoonlijke ontwikkeling,

 • Evaluatie leerdoelen
 • Eventuele verdiepingsvragen en vervolgopleidingen
 • Opdracht: eerste terugkomdag uitgeschreven casuïstiek meenemen

Om de kwaliteit van het certificaat goed te houden, verwachten we dat je iedere zes maanden de terugkomdag bijwoont. Apart brengen we dit in rekening. Als je het certificaat accepteert, verplicht je jezelf hier dan ook toe.

DOELGROEP: coaches, trainers, therapeuten, begeleiders, leidinggevenden die actief coachen of een coachopleiding gevolgd hebben. Minimale kennis van het Enneagram is aanbevolen.

Zonder Enneagram kennis is eerst een intake gesprek noodzakelijk.

Mogelijkheden tot vervolg

 • Zonder Onze ervaring leert, dat als je eenmaal met de materie bezig bent, er een honger ontstaat naar meer verdieping en verdere professionalisering. We hebben dan ook een uitgebreid aanbod pm verder te gaan:
 • Jaartraining Persoonlijk Meesterschap. Een verdere verdieping van de persoonlijke ontwikkeling
 • Opleiding InnovatieCirkel Enneagram Teamcoach, 6 dagdelen, minimaal 4 deelnemers
 • Opleiding InnovatieCirkel Coaching Licentie, 6 dagdelen, minimaal 4 deelnemers. Pm de OnnovatieCirkel met teams te kunnen toepassen in organisaties
 • Individuele co-coaching
 • Op verzoek trainingdeelnemers een themadag met terugkomdagdeel
 • Opleiding specifiek voor leidinggevenden± De Leiderschaps route: De weg van ´Good to Great´

ORGANISATIE EN KOSTEN:

TIJD EN DATA
8 vrijdagen dagen van 10.00 tot 16.30 u. Ontvangst vanaf 09.30 u.
Start voorjaar 2014, Deel 1
Vervolgens Deel 2: 6x een dag om de 4 tot 6 weken, zie voor data op de website onder Training.
PLAATS: Utrecht
AANMELDEN voor deelname via email: a,kamphuis@innovatiecirkel.nu
PRIJS:
Totaal 8 dagen: € 2.475,- voor de training en € 420,- voor locatie arrangement, inclusief lunch, koffie en thee, prijzen excl. BTW. Particuliere deelnemers prijs in overleg.  (Deelbetalingen bij uitzondering mogelijk).
Deel 2 6dagen kan apart gevolgd worden, afhankelijk van kennis niveau.
Prijs: € 1,950,00 en € 325,- voor locatie arrangement, inclusief lunch, koffie en thee, prijzen excl. BTW.

Na inschrijving ontvangt u de factuur, vooraf over te maken op ABN-AMRO Eindhoven nr. 52.10.05.795 t.n.v. A. Kamphuis met vermelding IC Coach 2014.
Bij voldoende uitvoering van de opdrachten, 8 of 6 dagen aanwezigheid en akkoord met de 6 maandelijkse terugkomdag, wordt het certificaat na afloop uitgereikt. Tevens wordt dan de eigen Enneagramtest faciliteit met naamsvermelding op de InnovatieCirkel website gezet.