INNOVATIECIRKEL COACHING

De inzichten uit persoonlijkheidstypologie bieden een herkenbare weg tot zelfkennis en dus zelfmanagement.

Inzicht in de motieven en drijfveren van ons type laat zien welke huidige en potentiële kwaliteiten en talenten gerichter kunnen worden ingezet. Werken met deze inzichten levert bewustwording op van het eigen type en herkenning van andere types. De type-indeling die gebruikt wordt bestaat uit diepgaande beschrijvingen van negen persoonlijkheidstypen die voor ieder mens van toepassing zijn.
De toepassing daarvan in management zorgt ervoor dat de mensen in de organisatie vitaler in het werk staan, eigen competenties versterken, effectiever leiding geven en ontvangen, en meer vanuit de eigen kracht, competenties, talenten en essentie in relatie staan tot anderen.

De match tussen de eigen stijl en de organisatieprocessen en hoe daarmee om te gaan, zal er door verhelderd worden en met workshops, training en coaching leiden tot betere resultaten voor de business zoals:
  • Versterking van de competenties
  • Vitale veranderingskracht
  • Doelmatiger handelende teamleden in business projecten
  • Energieke en gemotiveerde teams.
  • Effectievere werkprocessen

Zie Egowijs Leiderschap Academie voor de coaching optie.


Individuele coaching, reïntegratie en vitalisering.
Het begeleiden van individuele medewerkers of groepen in het weer betekenis vinden in het werk, om weer geïnspireerd aan de slag te gaan. Op maat gesneden begeleidingstrajecten voor de niet goed functionerende, of gedemotiveerde, (psychologisch) vastzittende medewerkers. Wegnemen van blokkades en het versterken van het eigen probleemoplossings potentieel. Opnieuw de wil om te ’doen’ activerend en weer aan de slag gaan met de eigen talenten. In het reïntegratie proces werk ik, indien nodig, samen met specifieke professionals uit mijn netwerk.
De coachingssessies worden gehouden op locatie in Utrecht of Eindhoven. Bij andere locaties wordt 50% van de reistijd vanaf Eindhoven meegerekend tegen uurtarief.
Het uurtarief voor de gesprekken is € 150,00 excl. BTW en excl. reiskosten.

Informatie en aanvraag via
Albert.Kamphuis@InnovatieCirkel.nu

Zie
www.therapiepraktijk.net voor een meer dieper gaande coaching en counseling met Marjoleine.